Groenlandia (Suteleği)

Özet

Groenlandia (Suteleği), sucul bitkilerden oluşan ve bazı bölgelerdeki popülasyonları tehdit altında olan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Potamogetonaceae

Susümbülügiller

Tanımı

Groenlandia (Suteleği), rizomlu sucul otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler en az 40 cm boylanabilir ve düğümlerarası kısadır. Yapraklar yumurtamsı ila mızraksı, neredeyse batık, 1 ila 2 cm uzunluğunda, 6 ila 8 mm genişliğinde, hafifçe geriye kıvrık, küt uçlu, 3 ila 5 damarlı, karşılıklı dizilişli ya da zaman zaman üç adedi halkavi dizilişlidir. Yaprak kenarı dalgalı ve minikçe dişçiklidir. Çiçek durumu 0,5 ila 1,5 cm uzunluğunda olmak üzere kısaca saplıdır. Bu suyun üstüne çıkan başaklarda birkaç çiçekli ve özellikle meyve zamanı geriye kıvrıktır. Meyvecikler 2,5 ila 3 mm uzunluğunda, ters yumurtamsı ve kısaca gagalıdır.

Cins Akdeniz havzasında yayılış gösterir. Cinse bağlı tek tür vardır. Cinsin popülasyonları, yapılaşma baskısı, sulardaki kirliliğin artması ve su kaynaklarının tarımsal faaliyetler nedeniyle aşırı kullanımı gibi nedenlerle tehdit altındadır. Avrupa’nın özellikle kuzeyindeki popülasyonları yok olmuştur ve günümüzde İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki varlığı sona ermiştir. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins 8 Nisan 1824 – 13 Şubat 1891 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Johannes Grönland’a adanmıştır. Ciğer otları (Marchantiophyta), Drosera cinsi ve Alismatales takımına yönelik çalışmaları ile bilinmektedir. Botanik lamları hazırlama konusunda da çalıştı ve mikroskop lamlarının hazırlanmasına yönelik yazdığı Des Préparations Microscopiques Tirées du Regne Végétal adlı eseri ders kitabı olarak okutuldu.

Kocaeli’ndeki türler

Groenlandia (Suteleği)

Groenlandia densa

Su teleği