İçeriğe geç

Globularia trichosantha (Köse yayılımı)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Küreçiçeği › Köse yayılımı

Bitki çiçek zamanı 5 ila 15 cm, meyve zamanı 35 cm büyüyebilir. Ana kök odunsu ve dallıdır. Taban yaprakları 25 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğinde rozet oluşturur, bunlar ters yumurtamsı ila eliptik, küt ila derin girintili, sapta daralıcı; gövde yaprakları 12 mm uzunluğunda ve 3 mm genişliğinde, şeritsi ila darca eliptik ve sapsızdır. Çiçek başları terminal, 10 ila 20 mm çapında, involusel bırahteler mızraksıdır. Çanak bölünmüştür, loblar darca mızraksı, sipsivri ve diktir. Tacın alt dudağı 3 şeritsi bölümü bölünmüştür.

Bitki doğal olarak Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlarda yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Makilikler, kayalık yamaçlar ve steplerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Köse yayılımı adı ile bilinmektedir.

Şubat ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Globularia trichosantha (Köse yayılımı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/globularia-trichosantha/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın