Globularia trichosantha (Köse yayılımı)

Tanımı

Bitki çiçek zamanı 5 ila 15 cm, meyve zamanı 35 cm büyüyebilir. Ana kök odunsu ve dallıdır. Taban yaprakları 25 cm uzunluğunda ve 8 cm genişliğinde rozet oluşturur, bunlar ters yumurtamsı ila eliptik, küt ila derin girintili, sapta daralıcı; gövde yaprakları 12 mm uzunluğunda ve 3 mm genişliğinde, şeritsi ila darca eliptik ve sapsızdır. Çiçek başları terminal, 10 ila 20 mm çapında, involusel bırahteler mızraksıdır. Çanak bölünmüştür, loblar darca mızraksı, sipsivri ve diktir. Tacın alt dudağı 3 şeritsi bölümü bölünmüştür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlarda yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Makilikler, kayalık yamaçlar ve steplerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Şubat ve temmuz ayları arasında çiçek açar. 200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde köse yayılımı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince küçük baş anlamına gelir. Cinsin çiçek kuruluna işaret eder. Tür adı Antik Yunanca tüylü başçık anlamına gelir. Türün başçık yapısına işaret eder.

Fotoğrafları