Globularia (Küreçiçeği)

Tanımı

Küçük çalılar ve çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli, basit ve sıklıkla tabanda rozet oluşturucudur. Çiçekler 5 parçalı, tek simetrili ve sıkı küresel çiçek başı halindedir. Taç sarı renklidir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince küçük baş anlamına gelir. Cinsin çiçek kuruluna işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Globularia trichosantha

Globularia trichosantha

Köse yayılımı