Site icon Kocaeli Bitkileri

Gizlilik politikası

Crocus flavus

Crocus flavus: 05/03/2021; Eriklitepe Tabiat Parkı; 950 m.; ormanlık. © Hüseyin Cahid Doğan

Nedir?

Bu site, Kocaeli’de doğal olarak yayılış gösteren damarlı bitkilerin fotoğraflarını, ilgili bitkinin kısa bilgileri ile yayımlamaktadır.

Yorumlar

Bu sitede yaptığınız yorumlarda, yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız. E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, gönderilebilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Bu sitede ziyaretçilerin ortam dosyası (fotoğraf, yazı dosyası, vb.) yüklemesine izin verilmemektedir.

Çerezler

Bu sitede bir gönderiye yorum yazarsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum yazdığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır. Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda silinir.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içermez. Bu durumda bu site haricindeki web siteleri sizin hakkınızda veri toplayamaz, çerez kullanamaz, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapamaz ve içerikle etkileşiminizi izleyemez.

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Verileriniz hiçbir yerle paylaşılmaz.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bu sitedeki bir gönderiye yorum yazarsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz. Web sitemiz bunun dışında herhangi bir kayıt tutmamakta ve üyelik koşulu gerektirmemektedir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede yorumunuz varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Exit mobile version