Ginkgoales (Mabetağacı takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

Takıma bağlı tek tür vardır. Türün tanımı, cins, aile ve takım için aynıdır.

Etimoloji

Takım adını, Ginkgo cinsinden almaktadır.