Ginkgoaceae (Mabetağacıgiller)

BitkilerMabetağacı takımı › Mabetağacıgiller

Aileye bağlı tek cins ve tek tür vardır. Bu durumda tür, cins ve aile tanımı aynı olacaktır.

Ginkgo

(Mabetağacı)