Ginkgo (Mabetağacı)

Tanımı

Tür tanımı ile cins tanımı aynıdır.

Etimoloji

Cins adı Japonca gümüş kayısı anlamına gelir. Cinsin meyve yapısına atıftır. Kelime aslında ginkyo’dur ancak yazım hatası ile ginkgo olmuştur.

Kocaeli’ndeki türler

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Mabet ağacı