İçeriğe geç

Geranium robertianum (Dağ ıtırı)

Dağ ıtırı


Anahtar kelimeler: Tıbbi bitki, Boya bitkisi.

Dolaşım

Bitkiler › Turnagagası takımı › Turnagagasıgiller › Turnagagası › Dağ ıtırı

Dağılımı

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

15 ila 50 cm büyüyebilir. Çiçekler küçük, pembe renkli ve beş taç yapraklıdır. Yapraklar derin biçimde dilimli, üçlü ila elsidir. Gövde genellikle kırmızıdır, ayrıca yapraklar da çiçekler döküldükten sonra kırmızıya döner. Gövde çok dallı ve tüylüdür. Beş çanak yaprak ve on ercik görülür. Taban ve gövde yaprakları karşılıklıdır. Taban yaprakları uzun saplı, gövde yaprakları ise sapsız ya da çok kısa saplıdır. Tohumlar temmuz ve ekim ayları arasında olgunlaşır. Çiçekler erseliktir.

Gözlem

Kayalıklar, ormanlık alanlar ve dere kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Dağ ıtırı.

Çiçek zamanı

Nisan-Ağustos ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “turna” anlamına gelir. Cinsin meyvelerinin turna (Gruidae) gagasına benzemesine işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan “turnagagası” da açıkça yukarıdaki bağıntıya işaret etmektedir. Tür adı Latince “Robert of Molesme’a” anlamına gelir. 1029 – 17 Nisan 1111 tarihleri arasında yaşamış Hristiyan aziz. Türün, İngiliz halk hikayelerinde adı geçen Robin Hood’a adanmış olması da muhtemeldir. Her durumda bağlantı, türün tıbbi amaçla kullanımına yöneliktir.

Geleneksel tıp

Geleneksel olarak diş ağrısı ve burun kanaması tedavisinde kullanılır. Yara iyileştiricidir. Kanama durdurucu olarak ve ishal vakalarında başvurulur. Yapraklar romatizma tedavi edici, büzücü, idrar söktürücü ve yara iyileştiricidir. Diyabet vakalarında etkilidir.

Plinius: Herkül tarafından keşfedilmiştir, “heracleon siderion” ve demirli silahların açtığı yaraları iyileştiricidir (Plinius’un bahsettiği bitkinin bu bitki olduğu net değildir, tanıma uyan başka bitkiler de mevcuttur).

Biliyor musunuz?

Temas halinde, bitki yiyenlerin avcılarını çekecek bir koku yayar. Yapraklar ezilip vücuda sürülürse sivrisinekleri uzak tutabilir. Bitkiden kahverengi boya elde edilir.

Fotoğrafları

Literatür

Species Plantarum 2: 681–682. 1753. L.

Bir Yorum Yazın