Gaudinia (Başaklıyulaf)

Tanımı

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Saplar dik ya da dirseksi yükselicidir. Dil saydamdır. Yaprak ayası düzdür. Çiçek kurulu ikili dizilişli başak halindedir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins 1766–1833 yılları arasında yaşamış İsviçreli bitki bilimci Jean François Aimé Théophile Philippe Gaudin’e adanmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Gaudinia fragilis

Gaudinia fragilis

Başaklı yulaf