Gastridium ventricosum (Top bekarotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Bodurbekarotu › Top bekarotu

Akdeniz elementi.

6 ila 45 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da tabandan itibaren dirseksi yükselici, basit ya da tabandan dallı, tüysüz ve pürüzsüz ve 2 ila 4 arası boğumludur. Yaprak kılıfı tüysüz; dil 1 ila 3 mm uzunluğunda ve sivri; yaprak ayası 1,5 ila 7 cm uzunluğunda ve 0,9 ila 3 mm genişliğinde, şeritsi, sipsivri, tüysüz ve üst yüzeyinde hafifçe pürüzlüdür. Bileşik salkım 2 ila 8 cm uzunluğunda ve 0,7 ila 1,4 cm genişliğinde, yoğun ve zaman zaman lobludur. Başakçıklar 3 ila 5 mm uzunluğundadır. Alt dışkavuz 2,4 ila 3,5 mm, üst dışkavuz 3 ila 5 mm uzunluğundadır. İçkavuz 1 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Tarlalar ve yol kenarında görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Top bekârotu adı ile bilinmektedir.

Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.