Galinsoga (Beşpat)

Özet

Galinsoga (Beşpat) genelde nemli alanlarda görülen, küçük çiçekli ve istilacı potansiyeli yüksek türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Galinsoga (Beşpat) genellikle 2 ila 60 cm büyüyebilen tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde diktir. Yapraklar gövdede, karşılık dizilişli ve saplıdır. Yaprak ayası 3 damarlı, mzıraksı ila genişçe yumurtamsı, kenarları düz ya da testere dişli ve yüzeyleri tüysüzce ila cılız tüylüdür. Çiçek başları ışınsal ya da tablamsıdır. İnvolukrum yarı küresel ila çansı ve 2,5 ila 6 mm çapındadır. Filariler kalıcı ya da dökülücü, iki sıra halinde 6 ila 9 adet, eliptik, mızraksı, dikdörtgensi ya da yumurtamsıdır. Çiçek tablası koniktir. Dilsi çiçekçikler genellikle 5 adet, dişi ve verimlidir. Taçları beyaz ila pembemsidir. Tüpsü çiçekçikler 5 ila 50 adet, erselik ve verimlidir. Taçları sarı renkli ve beş lobludur. Kapçık ters piramitsi ila ters koniksi ve çıplak ya da kılçıklıdır. Sorguç yoktur ya da kalıcı, 5 ila 20 adet, beyaz ya da grimsi ve saçaklıdır. Cins Amerika kıtasına özgüdür ancak günümüzde eski dünyanın ılıman bölgelerinde doğallaşmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 1756 – 1797 yılları arasında yaşamış İspanyol bitki bilimci Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga’ya adanmıştır. Cinsin Türkçe adı olan beşpat olasılıkla 5 adet olan dilsi çiçeklere işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Galinsoga (Beşpat)

Galinsoga parviflora

Beşpat çiçeği

Galinsoga quadriradiata

Galinsoga quadriradiata

Kıllı beşpatçiçeği