Galatella (Galatel)

Tanımı

Çok yıllık otlardır. Yapraklar eliptik ila mızraksıdır. Çiçek başları birkaç adet ya da çok sayıda ve 20 ila 30 arası çiçeklidir. İnvolukrum çan biçimindedir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince Galatae’ya anlamına gelir. Mitolojide Acis’in, Tepegöz Polyphemus tarafından kıskançlık nedeniyle öldürülen sevgilisi. Acis, öldürülen sevgilisini bir nehir ruhuna dönüştürmüştür. Acis ise Avrupa ve kuzey Afrika’ya özgü başka bir soğanlı bir bitki cinsine adını vermiştir. Cinsin Türkçe adı olan galetel bilimsel adından üretilmiş gibi gözükmektedir. Ortaçağ Türkçe metinlerinde bitki altunbaşı olarak geçmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Galatella linosyris

Galatella linosyris

Çalı galeteli