İçeriğe geç

Galanthus (Kardelen)


Dolaşım

BitkilerKuşkonmaz takımıNergisgiller › Kardelen

Genel bilgiler

Soğanlı, tabanda iki yapraklı bitkilerdir. Çiçek sapı çiçek zamanı dik, meyve zamanı yatıktır. Çiçekler tek, beyaz renkli ve baş aşağı sarkıktır. Tohumlar açık kahverengi olur. Genellikle ormanlık alanlarda görülürler. Cins Avrupa, Türkiye, Kafkasya ve Ortadoğu’da yayılış gösterir. Hayli popüler bir süs bitkisidir ve çok sayıda kültivarı mevcuttur. Bitkiler ümidi simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “süt çiçeği” anlamına gelir. Çiçeklerin süt beyazı rengine işaret eder. “kardelen” ise, bitkilerin çoğunlukla karların erimesine müteakip çiçeklenmesine işaret eder. Beri taraftan bazı türler güz mevsiminde çiçek açar.

Literatür

Species Plantarum 1: 288. 1753. L.