Gagea (Sarıyıldız)

Etimoloji

Cins 1781 – 27 Aralık 1820 yılları arasında yaşamış İngiliz soylu ve bitki bilimci Thomas Gage’a adanmıştır.

Tanımı

Küçük boylu, gömlekli soğana sahip çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yeni soğanlar, eski soğanların içinde ya da yanında oluşur. Taban yaprakları 1 ila 3 arası sayıda, şeritsi ila şeritsi mızraksı, boş, sağlam ya da düzdür. Çiçek kurulu şemsiye ya da salkım halindedir. Çiçekler sarı renklidir. Cins büyük ölçüde Avrasya’ya özgüdür. 

Kocaeli’ndeki türler