İçeriğe geç

Fumaria rostellata (Yıldız şahtere)

Yıldız şahtere


Fumaria kralikii?

Anahtar kelimeler: Avrupa-Sibirya elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Düğünçiçeği takımı › Gelincikgiller › Şahtere › Yıldız şahtere

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

15 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde tüysüz, dik ya da yükselen biçimde, dallı ve yapraksıdır. Meyve kapçıktır, yuvarlak ya da eliptik, tepe sivri, taban kesiktir. Çiçek kurulu 15 ila 25 arası sayıda çiçek barındırır. Taç 7 ila 9 mm uzunluğunda, alt taç yaprağın kenarı yayık ve kaşıksıdır. Meyve kuruduğunda neredeyse pürüzsüz hale gelir.

Gözlem

Makilikler, yol kenarı ve yamaçlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Yıldız şahtere.

Çiçek zamanı

Nisan-Mayıs ayları.

Yükseklik

0-100 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Latince “duman” anlamına gelir. Cinsin çiçeklerin yarı saydam renklenmesine atıftır. Özellikle sabah saatlerinde toprağın üzerinden duman çıkıyormuş görünümü sergilerler. Ayrıca cinse bağlı Fumaria officinalis’in dumanı çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır. Yine başka bir etimolojik bağıntı olarak, bitkilerin göze uygulandığında dumana maruz kalan gözlerde olduğu gibi gözlerin yaşarmasına neden olması gösterilebilir. Daha düşük bir ihtimal olsa da son olarak şu bilgiyi de verelim: Avrupa’da kahinler yer altı ruhlarını çağırmak için ateşe bitkinin saplarını atardı. Cinsin Türkçe adı olan “şahtere” Farsça orijinlidir ve “hükümdar teresi” (شاهترج) anlamına gelir. Bitki Arapça kaynaklarda zaman zaman “hükümdar baklası” (بقلة الملك) olarak anılır. Cinsin Türkçe adı ise “bey börkü” idi. Tür adı Latince “küçük gagalı” anlamına gelir. Türün alt taç yaprak yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “petalis superiore et inferiore apice in rostella longiuscula recurva terminatis” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları

Literatür

Flora 29: 290. 1846. Knaf

Bir Yorum Yazın