Fuchsia (Küpeçiçeği)

BitkilerMersin takımıYakıotugiller › Küpeçiçeği

Çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde dik, yükselici ya da sürünücü ve dallıdır. Yapraklar gövdede, karşılıklı ya da halkavi dizilişli, yaprak kenarı küçük testere dişli ya da kütdişli-dişlidir. Çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da salkım ve talkım halinde bulunur. Çanak yaprak dört adettir. Taç yaprak dört adet ve koyu mor renklidir. Ercik 8 adet ve uzunlukları farklı iki seri halindedir. Meyve etli bir üzümsü, dikdörtgensi ve saplıdır.