İçeriğe geç

Fraxinus angustifolia (Sivri meyveli dişbudak)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Zeytingiller › Dişbudak › Sivri meyveli dişbudak

Asgari endişe (LC).

30 mtre büyüyebilir. Gövde derince çatlaklıdır. Sürgünler ve yaprak sapları çıplaktır. Kış tomurcukları kahverengidir. Yaprakçıklar 7 ila 13 arası çift halinde, iki yüzeyinde de çıplak, sapsız, dikdörtgensi mızraksı ya da şeritsi mızraksı, 6 ila 8 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 2,5 cm genişliğinde, tepede sipsivri, tabanda kamamsı ya da düz, genellikle testere dişli kenarlıdır. Çiçek kurulu koltuklarda, yapraksızdır ve yapraklardan önce belirir. Çanak ve taç görülmez. Meyve ters yumurtamsı dikdörtgensi ila mızraksı, 2 ila 4,5 cm uzunluğunda ve ucu küt ila sivridir.

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Sulak alanlar ve ormanlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sivri meyveli dişbudak adı ile bilinmektedir.

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Fraxinus angustifolia (Sivri meyveli dişbudak) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/fraxinus-angustifolia/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et