İçeriğe geç

Forsythia × intermedia (Altın çanak)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Zeytingiller › Altınçanak › Altın çanak

Süs bitkisi, Neofit bitki.

3 ila 4 metre uzayabilen dik bir çalıdır. Dallar kemerlidir. Yapraklar karşılıklı dizilişlidir ve sonbahar aylarında dökülmeden önce sarımsı ila morumsu renklere dönerler. Çiçekler parlak sarı renklidir ve tek ya da 2 ila 6 arası salkımlar halindedir. Çiçekler 2 ila 6 arası sayıdaki kümeler halinde yapraklardan önce belirir, parlak sarı renkli ve dört taç yapraklıdır. Meyve kapsül formunda ve birkaç tohumludur. Tohumlar kanatlıdır.

Forsythia viridissima ile Forsythia suspensa‘nın melezi olduğu düşünülmektedir. Yaygın bir süs bitkisidir. [Harita|Herbaryum]

Park ve bahçelerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Altınçanak adı ile bilinmektedir.

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Forsythia × intermedia (Altın çanak) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/forsythia-x-intermedia/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın