Fissidens bryoides

Fissidentaceae (Cepkenligiller)

BitkilerÇengelce takımı › Cepkenligiller

Minik ila güçlü yapılı bitkilerden oluşan bir ailedir. Yapraklar ikili dizilişli ve kılıcınadır. Seta uzatılmıştır. Kapsül silindirik, peristom tek ve on altı dişlidir. Duvak kukuletalıdır. İlimizde aileye bağlı tek cins yayılış göstermektedir.

Fissidens

(Cepkenli)