İçeriğe geç

Ficaria (Arpacıksalebi)


Dolaşım

BitkilerDüğünçiçeği takımıDüğünçiçeğigiller › Arpacıksalebi

Genel bilgiler

Çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Taç yaprak üç, çanak yaprak 7 ila 13 arası sayıdadır. Yapraklar etli, genellikle bölünmemiş ve tüysüzdür. Ranunculus cinsi ile yakındır ve bazı kaynaklarda halihazırda bu cins altında listelenmektedir. Üç çanak yaprağa ve pürüzsüz kapçıklara sahip olması ile bu cinsten ayrılır.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “incir gibi” anlamına gelir. Cinsin yumruları incir (Ficus carica) meyvelerine benzemektedir. Türkçe adı olan “arpacıksalebi” belirgin biçimde cinsin yumrulu yapısına işaret eder. Cinsin yumruları pişirilerek tüketilebilir. “Arpacık” ise soğanın (Allium cepa) hayli küçük ve yine yumruları incire benzeyen bir kültivarının adıdır.

Geleneksel tıp

Chelidonium majus’tan ayırt edilebilmesi için klasik metinlerde “khelidonion mikron”, “küçük mamiran” ve “kelhidunu sagir” adı ile anılır.

Dioscorides: Çeşitli cilt hastalıklarında kullanılır. Bal ile birlikte burun deliklerine konulduğunda başı temizler.

İbn-i Sînâ: Uyuz vakalarında etkilidir. Kökleri diş ağrısını gidermek için çiğnenir.

Cins otçul hayvanlar için zehirlidir.

Literatür

Histoire de l’académie royale des sciences 1750: 355. 1754. Guett.