Festuca bromoides (Titrek kirpikliçim)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Yumak › Titrek kirpikliçim

Avrupa-Sibirya elementi.

Bazı kaynaklarda Vulpia bromoides adı ile geçmektedir. 6 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde genellikle diktir. Yaprak kılıfı pürüzsüzdür. Dil kesik ya da pürüzlü ve 1 mm uzunluğundadır. Çiçek kurulu hafifçe dallı, genellikle dik bir bileşik salkım ya da nadiren salkım halinde, 1 ila 11 cm uzunluğunda, genellikle en üstteki kılıftan dışa çıkık; çiçek sapı 0,5 ila 3,5 mm uzunluğundadır.  Başakçık kılçık hariç 6,5 ila 11,5 mm uzunluğunda; çiçekçiklerin büyük bölümü erselik; merkezden uzak birkaç çiçekçik erkek ya da verimsizdir. Üst dışkavuz kılçık dahil 4,5 ila 9 mm uzunluğunda; alt dışkavuz 2,5 ila 5 mm uzunluğundadır. İçkavuz kılçık hariç 4,5 ila 8 mm uzunluğunda, beş damarlı, çıplak ila pürüzlü ya da nadiren havlı, kılçık genellikle içkavuz ile aynı uzunluktadır. Yumurtalık çıplaktır.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, yol kenarı ve tarlalarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Titrek kirpikliçim adı ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.