Fabales (Bakla takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

En kalabalık üçüncü bitki takımıdır. Takım dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir ve çok sayıda ekonomik değeri olan bitkiyi (bakla, fasulye, fiğ, yonca, mercimek, vb.) barındırır.

Etimoloji

Takım adını, Vicia faba türünden almaktadır.