Euryops (Güneşpapatyası)

Özet

Euryops (Güneşpapatyası) özellikle gösterişli çiçekleri nedeniyle yaygın olarak yetiştirilen bir dizi süs bitkisini barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Euryops (Güneşpapatyası) çoğunlukla kayalık bölgeleri tercih eden çalılar ya da nadiren otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ve dallıdır. Yapraklar her dem yeşil, genelde gövdede ve almaşlı dizilişli ya da nadiren tabanda rozet halinde, kenarları düz ila testere dişli ya da az teleksidir. Kömeçler dalsız çiçek durumu sapları üzerinde yanal ya da sahte terminal halinde tek adet, ışınsal ya da nadiren tablamsıdır. Filariler çoğunlukla tek sıra halinde ve en azından altta kaynaşıktır. Küçük çanak (calyculus) mevcut değildir. Çiçek tablasında paleya mevcut değildir. Dilsi çiçekçikler sarı renkli ve dişidir. Tüpsü çiçekçikler sarı renkli, tüpsü-çansı ve genellikle beş lobludur. Boyuncuk dalları kesik ya da küttür. Kapçık tek tür (homomorphic), elipsoit, çıplak ya da havlı ve omurgalı ya da pürüzsüzdir. Sorguç genellikle beyaz renkli ve çok sayıda kıllıdır ya zaman zaman hiç sorguç yoktur. Cins büyük oranda güney Afrika’ya özgüdür ancak süs bitkisi değeri nedeniyle günümüzde ılıman kuşakta da yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca iri gözlü anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin iri ve gösterişli çiçeklerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Euryops pectinatus

Euryops pectinatus

Çalı papatyası