Euonymus (İğağacı)

Tanımı

Çalılar ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar genellikle karşılıklı, nadiren almaşlı, dökülücü ya da her dem yeşildir. Çiçekler 4 ila 5 bölümlüdür. Kapsül etsi ve kendi kendine açılıcıdır. Tohumlar kısmen ya da tamamen parlak renkli etli bir yapı tarafından kuşatılmıştır. Cins özellikle Çin olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir. Bitki silinmez hatıraları simgeler.

Etimoloji

Cins Antik Yunanca şanslı isimli anlamına gelir. İsimlendirmenin nedeni açık değildir, Antikçağda bitkinin otçul hayvanları zehirlediğine inanılırdı ve bu nedenle bitkiler ‘olumlu’ bir isim konulmak için geçerli bir nedene sahip değildi. Beri taraftan bitki otçul hayvanlar için zehirli değildir, aksine onların besili olmalarını sağlar. Bu durumun nedeni Yunanca ile Latince arasındaki tercüme hatasından kaynaklanmaktadır. Theophrastus’un kullandığı kelime bitkinin meyvesinin “kan kırmızı” rengine işaret etmektedir ancak kelime Yunancada ölüm anlamına da gelmektedir. Metin Latinceye tercüme edilirken ölüm anlamı tercih edilmiştir. Kelime ayrıca şans eseri anlamına da gelir, bitkiler antikçağda üretkenlikleri ile meşhurdu. Türkçe adı iğağacı, çalıların geçmişte yün eğirme amaçlı iğ yapımında kullanılmalarına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler