Öksin elementi

dizini

Anavatanı Karadeniz ile sınırlı olan bitkiler.