Asgari endişe (LC)

dizini

Doğal ortamda nesli tehdit altında olmayan bitkiler.