Arkeofit bitki

dizini

Kocaeli’nin doğal bitkisi olmayan ve ilimize geliş tarihi bilinmeyen bitkiler.