Eryngium (Boğadikeni)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık bitkilerdir. Kök mekiksi ya da kalındır. Gövdeler tek, sürünücü ya da diktir. Yapraklar düz ya da bölünmüş, genellikle belirgin damarlı ve dikenlidir. Çiçek kurulu genellikle dallıdır. Çanak yapraklar belirgin ve serttir. Çiçekler beyazımsı, mavi ya da yeşilimsi renklidir. Cins özellikle güney Amerika olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bazı türleri popüler süs bitkileridir ve çok sayıda kültivarı vardır. Bazı türleri kan şekerini düşürücüdür, akrep sokmalarına karşı uygulanır ve kökleri tüketilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca boğadikeni anlamına gelir. Kelime Antik Yunanca kirpi kelimesinden gelir ve bitkilerin dikenli yapısına işaret eder. Diğer bir seçenek ise yine Antik Yunanca geviş getirmek anlamına geldiği yönündedir. Bitkilerin gaz giderici özelliğine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler