Erodium (Dönbaba)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar tabanda ve gövde varsa gövdede, karşılıklı dizilişli, genişliklerinden daha uzun ve el parmakları biçiminde loblu ya da bölünmüştür. Çiçekler şemsiye ya da nadiren tek haldedir. Çanak yapraklar genellikle kılçık uçludur. Çanak yapraklar sıkıkla hafifçe uzunlukları bakımından farklıdır. Verimli ercik sayısı beştir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca balıkçıl anlamına gelir. Cinsin meyvelerinin balıkçıl (Ardeidae) gagasına benzemesine işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan dönbaba büyük ihtimalle olgun meyvelerin kendi ekseni etrafında müdahale olmaksızın dönmelerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Erodium acaule

Erodium acaule

Leylek gagası

Erodium cicutarium

Erodium cicutarium

İğnelik

Erodium ciconium

Erodium ciconium

Kocakarı iğnesi