Erica manipuliflora (Püren)

derleyen:

Tanımı

4 metre büyüyebilir. Dik bir çalıdır. Gövde beyaz renkli, seyrek havlıdır. Yapraklar genellikle halka dizilişli, 3 ila 7 mm uzunluğunda ve 0,4 ila 0,8 mm genişliğindedir. Çiçek sapı salkım benzeri ya da kısa yanal sürgünlerdedir, 1 ila 5 arası çiçek görülür; sap yaklaşık 9 mm uzunluğunda, ince, tüysüz, brahte ve ikincil brahte 0,7 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak 1,3 mm uzunluğunda, taç pembe ya da beyaz renkli, çan biçiminde, tüysüz, loblar 1,3 mm uzunluğundadır. 8 adet ercik görülür.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çalılık, ormanlık alan ve kayalık yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Temmuz ve kasım ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde piren, süpürge çiçeği ve püren adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Fundaları tanımlamak için kullanılan Antik Yunanca bir kelimedir. Büyük ihtimalle türlerin süpürge yapımında kullanılması ile ilgilidir. Cinsin Türkçe adı olan funda Latince mahreçlidir, fundo kelimesi bu dilde çok dallı anlamına gelir. Tür adı Latince demet çiçekli anlamına gelir. Türün çiçek kuruluna işaret eder. Özgün tanımda bu “floribus in axillis interruptis” olarak belirtilmiştir.

Fotoğrafları