İçeriğe geç

Erica manipuliflora (Püren)

Püren


Anahtar kelimeler: Akdeniz elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Funda takımı › Fundagiller › Funda › Püren

Dağılımı

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir.

Genel bilgiler

4 metre büyüyebilir. Dik bir çalıdır. Gövde beyaz renkli, seyrek havlıdır. Yapraklar genellikle halka dizilişli, 3 ila 7 mm uzunluğunda ve 0,4 ila 0,8 mm genişliğindedir. Çiçek sapı salkım benzeri ya da kısa yanal sürgünlerdedir, 1 ila 5 arası çiçek görülür; sap yaklaşık 9 mm uzunluğunda, ince, tüysüz, brahte ve ikincil brahte 0,7 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak 1,3 mm uzunluğunda, taç pembe ya da beyaz renkli, çan biçiminde, tüysüz, loblar 1,3 mm uzunluğundadır. 8 adet ercik görülür.

Gözlem

Çalılık, ormanlık alan ve kayalık yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Piren, Süpürge çiçeği, Püren.

Çiçek zamanı

Temmuz-Kasım ayları.

Yükseklik

0-1500 metre arası.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Fundaları tanımlamak için kullanılan Antik Yunanca bir kelimedir. Büyük ihtimalle türlerin süpürge yapımında kullanılması ile ilgilidir. Cinsin Türkçe adı olan “funda” Latince mahreçlidir, fundo kelimesi bu dilde çok dallı anlamına gelir. Tür adı Latince “demet çiçekli” anlamına gelir. Türün çiçek kuruluna işaret eder. Özgün tanımda bu “floribus in axillis interruptis” olarak belirtilmiştr.

Fotoğrafları

Literatür

Transactions of the Linnean Society of London 6: 344. 1802. Salisb.

Bir Yorum Yazın