İçeriğe geç

Erica manipuliflora (Püren)

Bitkiler › Funda takımı › Fundagiller › Funda › Püren

Akdeniz elementi.

4 metre büyüyebilir. Dik bir çalıdır. Gövde beyaz renkli, seyrek havlıdır. Yapraklar genellikle halka dizilişli, 3 ila 7 mm uzunluğunda ve 0,4 ila 0,8 mm genişliğindedir. Çiçek sapı salkım benzeri ya da kısa yanal sürgünlerdedir, 1 ila 5 arası çiçek görülür; sap yaklaşık 9 mm uzunluğunda, ince, tüysüz, brahte ve ikincil brahte 0,7 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak 1,3 mm uzunluğunda, taç pembe ya da beyaz renkli, çan biçiminde, tüysüz, loblar 1,3 mm uzunluğundadır. 8 adet ercik görülür.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çalılık, ormanlık alan ve kayalık yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Piren, Süpürge çiçeği ve Püren adları ile bilinmektedir.

Temmuz ve kasım ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Erica manipuliflora (Püren) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/erica-manipuliflora/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın