İçeriğe geç

Erica (Funda)


Dolaşım

BitkilerFunda takımıFundagiller › Funda

Genel bilgiler

Her dem yeşil çalılardır. Yapraklar halkavi dizilişli ve iğnemsidir. Çiçek kurulu tepede ya da koltuklarda salkım halindedir. Çiçekler 4 ila 5 parçalı ve tek simetrilidir. Çanak yapraklar serbesttir. Taç çan biçimindedir. Cins, büyük oranda Güney Afrika olmak üzere Afrika ve Asya’ya özgüdür. Bitki yalnızlığı simgeler.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Fundaları tanımlamak için kullanılan Antik Yunanca bir kelimedir. Büyük ihtimalle türlerin süpürge yapımında kullanılması ile ilgilidir. Cinsin Türkçe adı olan “funda” Latince mahreçlidir, fundo kelimesi bu dilde çok dallı anlamına gelir.

Türler

Literatür

Species Plantarum 1: 352. 1753. L.

Exit mobile version