Eragrostis pilosa (Kıllı yulaf)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımyulaf › Kıllı yulaf

Küme halinde tek yıllık bir bitkidir. Gövde 8 ila 50 cm uzunluğunda, çok sayıda, dik ya da dirseksi yükselici, pürüzsüz ve çıplaktır. Dil tüylü ve kısadır. Yaprak ayası düz, mızraksı, 15 cm uzunluğunda ve 0,4 cm genişliğinde, ucu sipsivri, her iki yüzeyi de az pürüzlü ve salgısız tüylüdür. Bileşik salkım gevşek ve en çok 27 cm uzunluğunda, dalları çıplak, en alttaki sıklıkla halkavi ve koltuklarda beyaz cılız tüylüdür. Başakçık şeritsi, 2,5 ila 6,5 mm uzunluğunda, 2 mmden daha az genişlikte ve 5 ila 12 çiçekçiklidir. Dışkavuz uzunlukları çok farklı; en alttaki dikdörtgensi, 0,5 ila 0,6 mm uzunluğunda, en üstteki yumurtamsı ve en alttakinin 1,5 ila 2 katı uzunluktadır. İçkavuz yumurtamsı, 1 ila 1,5 mm uzunluğunda, grimsi yeşil renkli, sıklıkla mor bezeli, çıplak, ucu neredeyse sivri, yanal damarları belirgin değil ve salgısız tüylüdür. Paleya dökülücü ve 1,2 mm uzunluğundadır. Ercik 3 adettir.

Bitki doğal olarak Asya, Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın neredeyse tamamında doğallaşmıştır. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Nemli bölgeler, dere kenarları, kavak altlarında ve tarlalarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde kıllı yulaf adı ile bilinmektedir.

Ağustos ve ekim ayları arasında çiçek açar.

400 ila 500 metre arasındaki rakımlarda gözlemlenebilir.

Tohumları un haline getirilerek ekmek yapımında kullanılır.

Yara, bere, çürük, ezilme gibi durumlarda faydalı olduğu rapor edilmektedir.

Görüşünüzü Yazın