Eragrostis cilianensis (Meşe yulafı)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Salkımyulaf › Meşe yulafı

Yığınsı ve tek yıllık bir bitkidir. Saplar dik ya da dirseksi yükselici ve 10 ila 90 cm yüksekliğindedir. Dilde tüylerden oluşan bir saçak görülür. Yaprak ayası 5 ila 15 cm uzunluğunda ve 2 ila 8 mm genişliğindedir. Yaprak ayası kenarları salgılı ya da salgısızdır. Çiçek durumu bileşik salkımdır. Salkım açık ya da sıkışık; yumurtamsı; sıkı ya da gevşek; 4 ila 30 cm uzunluğundadır. Salkım dalları sert ve salgılıdır. Başakçıklar tektir. Fertil başakçıklar saplıdır. Başakçıklarda 5 ila 60 adet fertil çiçekçik bulunur. Başakçıklar dikdörtgensi ya da yumurtamsı, yanal olarak sıkıştırılmış, 3 ila 20 mm uzunluğunda, 2 ila 4 mm genişliğindedir. Dışkavuz dökülücü, birbirine benzer ve başakçıktan daha kısadır. Fertil içkavuz yumurtamsı ya da daireseldir. Güçlü bir bitki olması nedeniyle tahrip edilmiş arazilerin ıslahında öncü tür olarak kullanılır.

Bitki doğal olarak Avrasya ve Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yamaçlar, sulak alanlar, tarlalar ve yol kenarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde meşe yulafı adı ile bilinmektedir. Bitkinin meşe ağaçlarına yakın yerlerde bulunmasına işaret eder.

Mayıs ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Tohumları tahıl ikamesi olarak, yulaf ezmesi ya da kek yapımında kullanılabilir.

Kaynatılmış köküne grip salgını vakalarında başvurulur.

Görüşünüzü Yazın