Hüseyin Doğan
Bu site, Kocaeli'nde görülen bitkilerin tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen amatör bir projedir. Kocaeli sınırları içinde fotoğrafladığınız bitkileri paylaşmak için lütfen sol taraftaki iletişim araçlarından birini kullanın.

Equisetum ramosissimum

Fotoğraf

Bakımı

Çok yıllık bir ottur. Nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır.

Yetiştirme

Kayalık, taşlık bölge ve nemli bölgelerde görülür. Kumlu, killi ve tınlı topraklara uyumludur.

Yaygın adları

Branched horsetail; Dallı atkuyruğu.

Etimoloji

Cins adı Latince at kılı; tür adı ise Latince çok dallı anlamına gelir.

Taksonomi

Form: Geophyte

Bölüm: Pteridophyta
Sınıf: Equisetopsida
Altsınıf: Equisetidae

Takım: Equisetales
Familya:
Cins: Equisetum

Tanım

Equisetum ramosissimum caule striato, ramosissimo; ramis virgatis, striatis, erectis, verticillatis, apice floreferis. Caules profunde striati, subasperi, glauci, erecti, 6 decimetr., nodosi, crassitie pennae anserinae. Vagina ad singulum nodum, striata, apice dentata. Rami longi, simplices, saepe 3 decimetr., graciles, striati, erecti, articulati, e nodis verticillatim prodeuntes; singuli vaginula dentata, basi involuti. Spicula fusca, ovato-cylindrica, vagina cyathiformi, sulcata, dentata, basi obducta ex apice singuli ramuli. Habitat ad radices montis Zowan apud Tunetanos.

Tanımlayan

Desf., 1799.

Yapısı

60 cm. büyüyebilir. Stem 1 ila 7 mm. çapındadır. İnternodlar 2 ila 10 cm. uzunluğundadır. Ana stem 5 ila 20 arası çıkıntılıdır. Kılıf tüpleri dar, 1 cm. uzunluğunda, alt bölüm grimsi yeşil renkli, üst bölüm genellikle grimsi kahverengi, kılıf dişleri 5 ila 22 arası sayıda, grimsi beyaz ila siyahımsı kahverengi renkte, deltoid, taban düz ya da kavis şeklinde, kenarları membranözdür. Rizom’lar dik, yatık ya da yükselen biçimde, siyahımsı kahverengi renkte, düğümler ve kökler birkaç ya da sayısız uzun sarımsı kahverengi trikoma sahiptir ya da tüysüzdür. Yanal dallar sert, teret, 5 ila 12 arası çıkıntılı, kılıf dişleri 5 ila 10 arası sayıda, üst bölüm kahverengi, lanseolat, derimsi fakat kenarları membranözdür.

Koruma

THE IUCN Red List’e göre Asgari endişe altında tür sınıfı içindedir.

Faydaları ve zararları

Bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın.

Bibliyografya

1-) Bakis, Y., Babac, M. T., & Uslu, E. (2011) “Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TÜBİVES)”
2-) Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli)’nin Florası; Galip AKAYDIN, Edibe ÖZMEN ve Barış ÖZÜDOĞRU; Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi; 18 (3), 279-289, 2006

Flora of Turkey

Stems up to 75 cm, glaucos, usually with numerous branches in the lower part; branches hollow; sheats at first green, later brown; teeth black with narrow white margins, and with a persistent hair like apex. Lowest internode of the branches much shorter than the stem sheats. Cone up to 12 mm. Stream banks, moist meadows, shingle, from s.l.-1900 m. I:32.

Cinse ait diğer türler

Share

Yorum yazın