Equisetum ramosissimum (Kırk boğum)

derleyen:

Uyarı: Site sahibi, sitede yer verilen her türden bilginin uzman görüşüne dayandırılmaksızın kullanılmamasını şiddetle tavsiye eder.

Özet

Equisetum ramosissimum (Kırk boğum) genelde dere kenarlarında görülen ve bahar sonundan yaz ortasına kadar spor dağıtan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Equisetales

Atkuyruğu takımı

Equisetaceae

Atkuyruğugiller

Equisetum

Atkuyruğu

Tanımı

Equisetum ramosissimum (Kırk boğum) genellikle 60 ila 200 cm büyüyebilen bir bitkidir. Gövde 1 ila 7 mm çapındadır. Rizomlar dik, yatık ya da yükselen biçimde, siyahımsı kahverengi renkte, düğümler ve kökler birkaç ya da sayısız uzun sarımsı kahverengi trikoma sahiptir ya da tüysüzdür. Üst gövdeler çok yıllık, tek biçimli, yeşil ve 20 ila 60 cm uzunluğundadır. Düğümler arasılar 2 ila 10 cm uzunluğundadır. Ana gövde 5 ila 20 arası çıkıntılıdır.

Kılıf tüpleri dar, 1 cm uzunluğunda, alt bölüm grimsi yeşil renkli, üst bölüm genellikle grimsi kahverengi, kılıf dişleri 5 ila 22 arası sayıda, grimsi beyaz ila siyahımsı kahverengi renkte, üçgensi, taban düz ya da kemer şeklinde, kenarları zarsıdır. Yanal dallar sert, silindirik, 5 ila 12 arası çıkıntılı, kılıf dişleri 5 ila 10 arası sayıda, üst bölüm kahverengi, mızraksı, derimsi fakat kenarları zarımsıdır. Strobili kısaca çomaksı ya da elipsoit, 0,5 ila 2,5 cm uzunluğunda, 0,4 ila 0,7 cm genişliğinde, kısa sivri uçlu ve sapsızdır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak eski dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir ancak günümüzde Amerika kıtasında da doğallaşmıştır. [HaritaAlt türler, SinonimlerHerbaryum] Dere kenarı ve nemli çayırlarda görülen bitkinin sporları umumiyetle mayıs ve temmuz ayları arasında olgunlaşmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda Kandıra ilçesinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde dallı atkuyruğu, kırkboğum, ulama otu ve yayılgan otu adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince at kuyruğu anlamına gelir. Cinsin genel görünüme işaret eder. Tür adı Latince çok dallı anlamına gelir. Türün ayırt edici özelliğine işaret eder. Özgün tanımda bu “caule striato, ramosissimo” olarak belirtilmiştir.

Tari

Kamışa benzeyen, tek gövdeli ve yaprakları çam yapraklarını andıran bir bitkidir. Sulak alanlarda yetişir. Polygonum aviculare ile benzer faydalara sahiptir ancak etkisi daha zayıftır. DI 4-5.

Fotoğrafları