Equisetales (Atkuyruğu takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

Rizomlu çok yıllık otlardır. Gövdeler yeşil ya da kısır gövdeler yeşil verimli gövdeler beyaz ya da kahverengidir. Gövdeler oluklu, basit ya da dallıdır. Yapraklar çok küçüktür. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Takım adını, Equisetum cinsinden almaktadır.