Equisetaceae (Atkuyruğugiller)

Özet

Equisetaceae (Atkuyruğugiller) sıklıkla sulak alanların civarında ya da doğrudan su içinde yetişen bitkilerden oluşan ve dünyanın büyük bölümünde görülen bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Equisetales

Atkuyruğu takımı

Tanımı

Equisetaceae (Atkuyruğugiller) küçük ila iri, sucul ya da karasal ve rizomlu çok yıllık otlardan oluşan bir ailedir. Üst gövdeler tek ya da çok yıllıktır. Bunlar verimli ya da verimsiz, dik, tek ya da iki formlu, silindirik, iç boş ve çıkıntılıdır. Eğer gövde dallıysa bunlar düğümlerden çıkmaktadır. Yeraltı gövdesi ya da rizomlar sıklıkla hayli derinde ve sürünücüdür. Fakat aynı zamanda yükselici, zaman zaman yumrulu ve dallıdır. Gövdeler yeşil ya da kısır gövdeler yeşil verimli gövdeler beyaz ya da kahverengidir. Gövdeler oluklu, basit ya da dallıdır.

Yapraklar tek damarlı, basit, pul benzeri, sıklıkla dişli kenarlı, halkavi dizişili ve gövde etrafında birleşik, çok küçük ve düğümlerde taç benzeri bir kılıf oluşturular. Strobili kozalak benzeri, elipsoit ya da silindirik, saplı ya da sapsız, gövde ya da dalların ucunda ve çok sayıda birkaç spor kesesi taşıyan kalkansı spor yapraklıdır. Spor yeşil renkli ve küreseldir. Gametofit yeşil renkli, düzensiz loblu, disk ila yastık biçimli, karasal ve tek eşeylidir. Erkek gametofit dişi gametofitlerden daha küçüktür. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Equisetum cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Equisetaceae (Atkuyruğugiller)

Equisetum

Atkuyruğu