Epitrachys (Kısakangal)

Özet

Epitrachys (Kısakangal) Güney Avrupa’nın bir bölümü ile Türkiye’ye özgü olan ve genelde sulak alanların civarında bulunan tek türe sahip monotipik bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Epitrachys (Kısakangal) genellikle 30 ila 80 cm arası boylanabilen tek ya da iki yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde dallı olup boyunca ağsı tüylüdür. Orta gövde yaprakları dikdörtgensi, az teleksi ya da derin teleksi, yanal loblar iki parçalı, 3 ila 9 arası sayıda çiftli, üçgensi ya da darca üçgensi, yan ve uç loblar 2 ila 13 mm uzunluğundaki sivri diken uçlu ve alt bölümde ağsı tüylüdür. Yanal dallar birkaç adet ya da çok sayıda, birkaç ya da çok sayıda çiçek başlı, en üstteki yapraklar 2 ila 5 arası sayıda ve involukrumdan daha uzundur. İnvolukrum dik, darca oval ila ters koniksi ve 10 ila 17 mm uzunluğundadır. Filariler çıplak ya da seyrekçe ağsı tüylü, 8 ila 10 arası sayıda sıralıdır. Taç mor renkli ve 11 ila 14 mm uzunluğundadır. Kapçık 2,5 ya da 3 mm uzunluğundadır. Sorguç 8 ila 11 mm uzunluğundadır.

Cinse bağlı tek tür bulunmaktadır ve o da Güney Avrupa ile Türkiye’ye özgüdür. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca üzeri kaba anlamına gelir. Muhtemelen cinsin çiçek durumunun yapısına dikkat çekmektedir.

Kocaeli’ndeki türler