Epitrachys italica (Kısa kangal)

Tanımı

Bazı kaynaklarda Cirsium italicum adı ile geçmektedir. 30 ila 80 cm büyüyebilir. Tek ya da iki yıllık bir bitkidir. Gövde dallı, ağsı tüylü ve düğümlerarasında kanatlıdır. Orta gövde yaprakları dikdörtgensi, az teleksi ya da derin teleksi, yanal loblar iki parçalı, 3 ila 9 arası sayıda çiftli, üçgensi ya da darca üçgensi, yan ve uç loblar 2 ila 13 mm uzunluğundaki sivri diken uçlu ve alt bölümde ağsı tüylüdür. Yanal dallar birkaç adet ya da çok sayıda, birkaç ya da çok sayıda çiçek başlı, en üstteki yapraklar 2 ila 5 arası sayıda ve involukrumdan daha uzundur. İnvolukrum dik, darca oval ila ters koniksi ve 10 ila 17 mm uzunluğundadır. Filariler çıplak ila seyrekçe ağsı tüylü, 8 ila 10 arası sayıda sıralıdır. Taç mor renkli ve 11 ila 14 mm uzunluğundadır. Kapçık 2,5 ila 3 mm uzunluğundadır. Sorguç 8 ila 11 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Sulak alanların civarı ve tarlalarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir. Temmuz ve ekim ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca üzeri kaba anlamına gelir. Tür adı Latince İtalya anlamına gelir. Türün, tip yerine işaret eder.

Türkçe adları

Dilimizde kısa kangal adı ile bilinmektedir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın