Epipactis (Bindallıçiçeği)

Tanımı

Dik bitkilerden oluşan bir cinstir. Kısa rizomlu, çok sayıda etli köklü, basit ve dik yapraksı gövdelidir. Gövde tek ya da küme halindedir. Yapraklar oval ila mızraksı ve yeşil renklidir. Çiçek kurulu gevşek ya da sıkı olabilir. Çiçekler baş aşağı sarkık durumdadır. Taç ve çanak yapraklar serbesttir. Ormanlık alanlar ile çalılıklarda görülür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Yunanca yukarıda büyüyen anlamına gelir. İlk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve bitkilerin süt kesici özelliklerine işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler