Epipactis (Bindallıçiçeği)

Özet

Epipactis (Bindallıçiçeği) genelde orman sınırlarında görülen ve bazı türleri bir metreye kadar büyüyebilen bir orkide cinsidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Orchidaceae

Salepgiller

Tanımı

Epipactis (Bindallıçiçeği) genellikle 20 ila 70 cm büyüyebilen dik bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar sürünücü, kısa ya da uzatılmış olup çok sayıda uzatılmış ve etli köke sahiptir. Gövde dik, yapraksı ve tek ya da küme halindedir. Bunların tabanında pul benzeri kılıflar vardır. Yapraklar 3 ila çok sayıda, gövdede, sarmal biçimde dizilmiş, genişçe eliptik ila şeritsi-mızraksı, katlı, pürüzlü ya da çıplak ve yeşil renklidir. Çiçek durumu terminal salkım halinde olup gevşek ya da sıkı olabilir. Çiçek bırahteleri yapraklara benzer ve sıklıkla yaprakları aşar. Çiçekler yayılıcı ya da baş aşağı sarkık durumdadır. Bunlar birkaç ya da çok sayıda, burkuk ve saplıdır. Çiçek örtüsü serbest ve yayılıcı ya da gevşekçe yakınsaktır. Taç ve çanak yapraklar serbesttir. Çanak yapraklar yumurtamsı ila yumurtamsı-mızraksı ve içbükeydir. Taç yapraklar sıklıkla çanak yapraklardan daha kısadır. Labellum etlidir ve mahmuz mevcut değildir. Pollinia 4 adet ve unludur. Kapsül dikdörtgensi ve yayılıcı ya da sarkıktır. Tohum çok sayıda ve toz büyüklüğündedir. Ormanlık alanlar ile çalılıklarda görülmektedir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür ancak günümüzde diğer bölgelere de yayılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Yunanca yukarıda büyüyen anlamına gelir. İlk defa Theophrastus tarafından kullanılmıştır ve bitkilerin süt kesici özelliklerine işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler