Epimedium (Keşişkülahı)

Tanımı

Çok yıllık rizomlu bitkilerdir. Yapraklar kökten çıkar ya da gövdedir, bunlar uzun saplı, teleksi ya da iki teleksidir. Yaprakçıklar düz ya da yüreksi ve kenarları dişlidir. Çiçekli gövde dik ve çiçek kurulu çok çiçeklidir. Cinse bağlı türlerin büyük bölümü Çin’de endemiktir. Cinsin tip türü olan Epimedium alpinum antikaçağda tıbbi özellikleri ile bilinen bir bitkidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çançiçeği (Campanula) üzerinde anlamına gelir. Cinse bağlı bazı bitkilerin parazit doğalarına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan keşişkülahı ise cinsin İngilizce yaygın adlarından biri olan bishop’s hatin tercüme edilmesi ile oluşturulmuş gözükmektedir. Cinsin çiçek yapısına işaret eder, bazı türlerde mahmuz çanak yaprakları aşar ve mitre adı verilen Hristiyan din adamlarının taktığı şapkaya benzer.

Kocaeli’ndeki türler

Epimedium pubigerum

Epimedium pubigerum

Keşiş külahı