Ephedraceae (Denizüzümügiller)

Özet

Ephedraceae (Denizüzümügiller) özellikle eski dünyada bir dizi türü binlerce yıldır tıbbi amaçlarla kullanılan bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Ephedrales

Denizüzümü takımı

Tanımı

Ephedraceae (Denizüzümügiller) ot, çalımsı ve çalılardan oluşan bir ailedir. Gövde dik, yatık yükselici ya da zaman zaman tırmanıcı, eklemli ve bol dallıdır. Kabuk gri ila kırmızımsı kahverengi olup kırılmakta ve çatlamaktadır. Dalcıklar karşılıklı ya da halkavi dizilişli, yeşil renkli, silindirik ve boyunca olukludur. Yapraklar karşılıklı ya da halkavi dizilişli, pul benzeri, tabanda bitişik, zarsı kılıflara indirgenmiş ve genellikle kısa ömürlüdür. Kozalaklar terminal ya da koltuklarda ve yumurtamsı ya da elipsoittir. Polen kozalakları tek ya da düğümlerde küme halinde, her bir kozalak 2 ila 8 adet zıt çiftler ya da 3 adet halka halinde dizilmiş zarsı bırahtelildir. Erkek çiçekler 2 ila çok sayıda demet halindedir. Dişi çiçekler tek ya da çift halindedir. Tohum kozalakları karşılıklı ya da düğümlerde 3 ya da dört halka halinde olup her bir kozalak üst üste yaslanan bırahtelere sahiptir. Bırahteler 2 ila 10 adet zıt çiftler ya da 3 adet halka halinde dizilmiştir. Bunlar olgunlaştıklarında kırmızı renkli ve etlidir. Tohum kozalak başına 1 ya da iki adettir. Aile kuzey yarımküre ile Güney Amerika’ya özgüdür. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Ephedra cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Ephedraceae (Denizüzümügiller)

Ephedra

Denizüzümü