Eleocharis (Sivrisaz)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Gövde basit, yapraksız, silindirik ya da köşelidir. Yaprak kılıfı genellikle soluk kahverengi fakat sıklıkla tabanda mordur. Çiçek kurulu tek ve genellikle çok sayıda çiçekli tepede bir başaktır. Verimli dışkavuzlar sarmal dizilişli ve kiremitsi, genellikle çok sayıda, gri ila koyu kahverengidir. Ercik bir ila üç adettir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca bataklık güzeli anlamına gelir. Cinsin habitat tercihine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler