Eleocharis palustris (Deli saz)

Bitkiler › Buğday takımı › Hasırotugiller › Sivrisaz › Delisaz

Sucul bitkiAsgari endişe (LC).

Rizomları belirgin, uzun, 1,5 ila 4,5 mm kalınlığındadır. Gövde dik, silindirik ya da hafifçe sıkıştırılmış, 30 ila 50 cm uzunluğunda ve 0,5 ila 5 mm genişliğindedir. Başakçıklar oval ila mızraksı, 5 ila 25 mm uzunluğunda ve 3 ila 7 mm genişliğinde, tepede sivri ya da küttür. Kapçık kalıcı değildir. Meyve ters oval ila mercimeksi, 1,2 ila 1,5 mm uzunluğunda ve sarı ila koyu kahverengi renklidir.

Bitki doğal olarak Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanların civarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Delisaz adı ile bilinmektedir.

Mart ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın