Elaeagnus (İğde)

Tanımı

Küçük, genellikle dikenli çalı ya da ağaçlardır. Yapraklar almaşlı dizilişli, dikdörtgensi ila şeritsi mızraksıdır. Çiçekler koltuklarda, tek ya da küme halindedir. Cins büyük ölçüde Asya kıtasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca bataklık ve saf anlamına gelir. Normalde bataklıklarda görülen ve saf beyaz renkli çiçek kümeleri bulunan Salix eleagnos (iğde söğütü) türünü tanımlamak için kullanılmıştır, iğdeler ile iğde söğüdü arasındaki yüzeysel benzerliğe işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler