Ecballium (Eşekhıyarı)

Özet

Ecballium (Eşekhıyarı) günümüzde dünyanın büyük bölümüne istilacı tür olarak dağılmış olan monotipik bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cucurbitales

Kabak takımı

Cucurbitaceae

Kabakgiller

Tanımı

Ecballium (Eşekhıyarı) sürünücü çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Sülük görülmez. Kök gövdesi kalındır. Gövde ve dallar kıllıdır. Yapraklar yüreksi, üçgensi ila tebersi ya da yumurtamsı olup lobsuzdur. Çiçekler soluk sarı renklidir ve erkekler tek ya da 2 ila 8 adet çiçekten oluşan salkım halinde iken dişiler tektir. Çanak tüpü kısaca çansıdır. Bölümler beş adet olup şeritsi mızraksıdır. Taç sarı renkli ve genişçe çansı ya da neredeyse tabaksıdır. Bölümleri yumurtamsı dikdörtgensi ve sivri uçludur. Ercik beş adet ve şeritsidir. İplikçik kısa ve serbesttir.

Yumurtalık dikdörtgensi, üç bölümlü ve kıllıdır. Tohum taslağı çok sayıda ve yataydır. Boyuncuk kısadır. Tepecik üç adet ve iki lobludur. Meyve dikdörtgensi, kıllı, pürüzlü ve içi suludur. Olgunlaşan meyve saptan ayrılır ve tabanda büzülür, böylece tohumlar hafif bir dışsal temasla ileriye doğru fırlatılır. Tohum meyve başına çok sayıda, kahverengi ya da neredeyse siyah renkli, dikdörtgensi ve sıkıştırılmıştır. Cins Akdeniz havzası, Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince fırlatma anlamına gelir ve bu bağlamda bitkinin meyvesinin dışarıdan bir temas gelmesi halinde tohumlarını güçlü bir biçimde dışarı fırlatmasına atıftır.

Kocaeli’ndeki türler

Ecballium (Eşekhıyarı)

Ecballium elaterium

Eşek hıyarı