Ecballium (Eşekhıyarı)

Tanımı

Sürünücü çok yıllık otlardır. Sülük görülmez. Kök gövdesi kalındır. Çiçekler soluk sarı renkli, erkekler salkım halinde dişiler ise tektir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince fırlatma anlamına gelir. Bitkinin meyvesinin dışarıdan bir temas gelmesi halinde tohumlarını güçlü bir biçimde dışarı fırlatmasına atıftır.

Kocaeli’ndeki türler

Ecballium elaterium

Ecballium elaterium

Eşek hıyarı