Dysphania (Kızılbacak)

Tanımı

Tek yıllık ya da kısa ömürlü çok yıllık ve aromatik bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövdeleri dik, yükselici ya da yatık olabilir. Yapraklar almaşlı dizilişli ve saplıdır. Yaprak biçimleri çeşitlidir. Yaprak kenarları loblu, düz ya da dişli olabilir. Dünya genelinde, özellikle ılıman kuşaklarda yayılış gösterirler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca belirsiz anlamına gelir. Cinse bağlı bitkilerin çiçekleri gösterişsizdir ve atıf da buna yöneliktir. Bitkinin dilimizdeki karşılığı olan kızılbacak Türkçe Bitki Adları listesine göre Chenopodium botrys (artık Dysphania botrys) için kullanılmaktadır. Dysphania cinsi için karşılık önerilmediği için biz bu kelimeyi aldık. D. botrys’in özellikle tabana doğru yaprak ve gövdesinde kızıllık görülür ve bu özellik Türkçe ismi açıklamak için yeterlidir.

Kocaeli’ndeki türler