İçeriğe geç

Dysphania (Kızılbacak)


Dolaşım

BitkilerKaranfil takımıHorozibiğigiller › Kızılbacak

Genel bilgiler

Tek yıllık ya da kısa ömürlü çok yıllık ve aromatik bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövdeleri dik, yükselici ya da yatık olabilir. Yapraklar almaşlı dizilişli ve saplıdır. Yaprak biçimleri çeşitlidir. Yaprak kenarları loblu, düz ya da dişli olabilir. Dünya genelinde, özellikle ılıman kuşaklarda yayılış gösterirler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “belirsiz” anlamına gelir. Cinse bağlı bitkilerin çiçekleri gösterişsizdir ve atıf da buna yöneliktir. Bitkinin dilimizdeki karşılığı olan “kızılbacak” Türkçe Bitki Adları listesine göre Chenopodium botrys (artık Dysphania botrys) için kullanılmaktadır. Dysphania cinsi için karşılık önerilmediği için biz bu kelimeyi aldık. D. botrys’in özellikle tabana doğru yaprak ve gövdesinde kızıllık görülür ve bu özellik Türkçe ismi açıklamak için yeterlidir.

Tarihi

Daha önce Chenopodium cinsine bağlı Kocaeli türleri, 1810 yılında literatüre alınan bu cinse çağrılmıştır. Türkçe kaynaklarda halihazırda Chenopodium cinsi altında listelenmektedir.

Geleneksel tıp

Kocaeli’de yayılış gösteren iki tür de geleneksel olarak kullanılmaktadır.

Literatür

Prodromus Florae Novae Hollandiae 411–412. 1810. R.Br.