Dracunculus (Yılanbıçağı)

Tanımı

Büyük yumrulu bitkilerdir. Yapraklar uzun saplıdır. Sıkapoz uzun ve sağlamdır. Spata diktir ve meyveler olgunlaşmadan önce kurur. Koçan, spata ile neredeyse eşittir. Tırnak uzun ve sağlamdır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince küçük ejderha/yılan anlamına gelir. Cinsin tırnağı yılanı andırmaktadır. Dioscorides bitkinin ejderhaya benzediğini yazar. Plinius ise kökünün yılan formunda olduğunu belirtir. Beri taraftan bitkinin tırnağının benekli yapısı engerek (Serpentes – Viperidae) gövdesini andırır.

Kocaeli’ndeki türler

Dracunculus vulgaris

Dracunculus vulgaris

Yılanbıçağı