Dracunculus (Yılanbıçağı)

Özet

Dracunculus (Yılanbıçağı), gösterişli mor renkli sıpata ve koçanı ile dikkat çeken ve genellikle kötü kokulu bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Araceae

Yılanyastığıgiller

Tanımı

Dracunculus (Yılanbıçağı) dönemsel olarak uykuda olan büyük yumrulu bitkilerden oluşan bir cinstir. Yumru neredeyse küreseldir. Yapraklar uzun saplıdır. Yaprak kılıfı uzun, benekli ya da beneksiz ve çiçek durumu sapının etrafında sıkı biçimde kıvrılmıştır. Yaprak ayası derince ayaksıdır. Çiçek durumu tektir ve yapraklarla birlikte görülmektedir. Çiçek durumu sapı, yaprak sapından daha kısadır. Sıkapoz uzun ve sağlamdır. Spata diktir ve meyveler olgunlaşmadan önce kurur. Sıpata ayası yumurtamsı-mızraksı, sipsivri uçlu, genişletilmiş, koyu mor ya da beyaz renkli ve ucunda geriye doğru eğilir. Spadix neredeyse sıpata ile aynı uzunlukta, dişi bölgesi sapsız, silindirik ila konik, erkek bölgeyle bitişik, erkek bölge elipsoit-silindirik ve ucu uzundur. Koçan, spata ile neredeyse eşittir. Tırnak uzun ve sağlamdır. Çiçekler tek eşeylidir. Erkek çiçeklerin iplikçikleri belirgin ve tabanda bitişiktir. Dişi çiçeklerin yumurtalığı elipsoit ve tek bölümlüdür. Meyve üzümsü formda, ters yumurtamsı, birkaç tohumlu ve kırmızı-turuncu renklidir. Tohum küresel-ters yumurtamsıdır.

Cins Akdeniz havzasına özgüdür ve bilhassa makilik ve çalılık alanlarda görülmektedir. Özellikle Dracunculus vulgaris türü süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince küçük ejderha/yılan anlamına gelir. Çünkü cinsin tırnağı yılanı andırmaktadır. Ayrıca Dioscorides de bitkinin ejderhaya benzediğini yazmış, Plinius ise kökünün yılan formunda olduğunu belirtmiştir. Beri taraftan bitkinin tırnağının benekli yapısı engerek (Serpentes – Viperidae) gövdesini andırır.

Kocaeli’ndeki türler

Dracunculus (Yılanbıçağı)

Dracunculus vulgaris

Yılanbıçağı