Site icon Kocaeli Bitkileri

Draba verna (Çırçır otu)

Draba verna

Draba verna: 05/02/2021; Hereke Yaylası; 320 m.; yayla. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Bazı kaynaklarda Erophila verna adı ile geçmektedir. 2 ila 20 cm büyüyebilir. Yapraklar tabanda kümelenir. Çiçekler beyazdır ve dört derin çentikli taç yaprağa sahiptir. Gövde tek ya da çok sayıda ve yapraksızdır. Taç çok simetrili, beyaz, 0,5 cm uzunluğundadır. Çanak yaprak sayısı dörttür ve genelde kırmızımsıdır. Ercik sayısı altıdır, bunlardan dördü uzun ikisi de kısadır. Çiçekler 3 ila 6 mm büyüklüğündedir.

Anahtar

1. Meyve ters yumurtamsı ila dairesel, en çok 5 mm subsp. spathulata (boerhaavii)

1. Meyve ters mızraksı, eliptik ya da şeritsi-eliptik, genellikle 5 mmden daha uzun

2. Yaprak çok sayıda basit tüylü; çatallı tüyler var ya da yok subsp. praecox

2. Basit tüyler yok ya da birkaç adet, tüylerin çoğu çatallı

3. Meyve ters yumurtamsı ya da eliptik subsp. verna (verna)

3. Meyve şeritsi-eliptik subsp. macrocarpa (edmondii)

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır, yol kenarı ve yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Şubat ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde çırçırotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca buruk anlamına gelir. Cinsin tadına işaret eder. Tür adı Latince bahar anlamına gelir. Türün oldukça erken dönemde çiçek açmaya başlamasına işaret eder. Bir nevi bahar habercisi çiçeklerdendir.

Gıda

Yaprakları çiğ olarak tüketilebilir.

Tıp

İltihapları tedavi etmek için kullanılır. Büzücü ve yara iyileştiricidir.

Fotoğrafları

Exit mobile version