Dipsacus (Fesçitarağı)

Tanımı

Tek ya da iki yıllık otlardır. Gövde sağlam ve dikenlidir. Yapraklar basit ya da derin kesikli ila lirsidir. Çiçek başları küresel ila silindiriktir. Taç dört loblu, beyaz ila leylak renklidir. Ercik dört adettir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Bitki uzleti simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca su toplayan anlamına gelir. Yaprak tabanlarında su toplanmasına işaret eder. Fincan benzeri yapıda, yağmur suyu toplanır ve bazı özsuyu emen böcekleri bu sayede kendinden uzak tutar. Bitkinin bu böceklerden beslendiğine (etçil olduğuna) dair bir kanıt yoktur. Cinsin Türkçe yaygın adı olan fesçitarağı büyük ihtimalle kurumuş çiçek başlarının kumaş üzerindeki tüyü toplamak için kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Görüşünüzü Yazın